Svrha platforme B2 Assets

B2 Assets platforma je razvijena s ciljem da se izvrši kategorizacija nepokretne i pokretne imovine kompanije B2 Kapital širom sveta na jednom mestu. Platforma omogućava kupcima iz čitavog sveta da imovinu u ponudi kompanije B2 Kapital globalno pretražuju i daju ponude u svakom trenutku iz udobnosti svog doma, bez putovanja.  

B2 Assets Platforma značajno smanjuje vreme koje klijenti utroše od početka traženja do okončanja postupka kupovine imovine.